[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xenXen i centos använder ju nat pär default
Tydligen inte debians xen
Om man lämnar vif inställningen blank vägrar ju den att äns starta
Den virtuella servern dvs


Reply to: