[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Regression ger suddig bild under Linux 2.6.38On Sat, 2011-04-16 at 17:15 +0200, Martin Bergström wrote:
> 2. Vilket Debian-paket ska jag buggrapportera på? Eller bör jag
> buggrapportera upstream? Vilken upstream?

Uppströms, i de flesta fall finns det ingen tid över för
Debian-utvecklarna att agera mellanhand för buggrapporter. Du kan
däremot absolut rapportera både uppströms och i Debians bugtracker.

Instruktioner och vägledning
http://intellinuxgraphics.org/how_to_report_bug.html

Det finns även en mailinglista som Intels utvecklare hänger på:
http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/intel-gfx

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: