[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nu får det räcka. (Was: RE: unattended)Hej!

Med risk att få skit är det några saker jag nu MÅSTE säga. SNÄLLA läs HELA brevet och fundera MINST ett dygn innan någon bestämmer sig för att svara.

- Det Magnus skrev, som satte igång detta, var klumpigt formulerat, men korrekt i sak. Jag är tydligen inte ensam om att tycka att somliga borde lägga ner några minuter på att hitta information själva istället för att bara slänga iväg ett brev till listan. (Jag nämner inga namn, för jag är inte intresserad av smutskastning.)

- Mattias, du har nu VERKLIGEN klivit över gränsen för vad som är acceptabelt här på listan. Du har FLERA gånger pratat illa om Magnus. Det är jag helt övertygad om att dom flesta av oss ca 350 prenumeranterna av denna lista inte är intresserade av att läsa. Väx upp och lägg detta bakom dig.

Mvh
/Martin Leben


-originalmedd.-
Ämne: unattended
Från: "mattias" <mj@mjw.se>
Datum: 2011-03-20 21.14

Inte illa
https://help.ubuntu.com/community/Installation/UnattendedCD
Nu lär man väll få skit av magnus igen..

mail mj@mjw.se
telefon 0104906298
 


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/001601cbe73b$79b84fc0$af16e255@mjReply to: