[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Nu får det räcka. (Was: RE: unattended)Lägga ner?
Ser itne vad ja gjort för fel?
Magnus om någon har väll gjort fel?
mail mj@mjw.se
 

-----Original Message-----
From: Martin Leben [mailto:martin@leben.nu] 
Sent: Sunday, March 20, 2011 9:59 PM
To: debian-user-swedish
Cc: mattias
Subject: Nu får det räcka. (Was: RE: unattended)


Hej!

Med risk att få skit är det några saker jag nu MÅSTE säga. SNÄLLA läs HELA
brevet och fundera MINST ett dygn innan någon bestämmer sig för att svara.

- Det Magnus skrev, som satte igång detta, var klumpigt formulerat, men
korrekt i sak. Jag är tydligen inte ensam om att tycka att somliga borde
lägga ner några minuter på att hitta information själva istället för att
bara slänga iväg ett brev till listan. (Jag nämner inga namn, för jag är
inte intresserad av smutskastning.)

- Mattias, du har nu VERKLIGEN klivit över gränsen för vad som är
acceptabelt här på listan. Du har FLERA gånger pratat illa om Magnus. Det är
jag helt övertygad om att dom flesta av oss ca 350 prenumeranterna av denna
lista inte är intresserade av att läsa. Väx upp och lägg detta bakom dig.

Mvh
/Martin Leben


-originalmedd.-
Ämne: unattended
Från: "mattias" <mj@mjw.se>
Datum: 2011-03-20 21.14

Inte illa https://help.ubuntu.com/community/Installation/UnattendedCD
Nu lär man väll få skit av magnus igen..

mail mj@mjw.se
telefon 0104906298
 


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/001601cbe73b$79b84fc0$af16e255@mjReply to: