[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian 6.0 "Squeeze" släpptHärligt :)
Inte mycket.som slår en fräsch uppdateras system. :)

Contact:

Mail&Messenger
fredrikfritte@gmail.com

Den 7 mar 2011 03.43, "Martin Jernberg" <hackerbittin@googlemail.com> skrev:

fin fint, min eMac G4 och eeepc är upgraderade :)

On 2/6/11, Alexander Reichle-Schmehl <tolimar@debian.org> wrote:
> -------------------------------------------------------------------------
> The Debian Project                                 http://www.debian.org/
> Debian 6.0 "Squeeze" släppt                              press@debian.org
> 5 februari 2011                 http://www.debian.org/News/2011/20110205a
> -------------------------------------------------------------------------
>
> Debian 6.0 "Squeeze" släppt
>
> Efter 24 månaders konstant utveckling kan Debianprojektet stolt kungöra
> den nya stabila versionen 6.0 (kodnamn "Squeeze"). Debian 6.0 är ett
> fritt operativsystem och kommer för första gången i två varianter. Vid
> sidan av Debian GNU/Linux, introduceras med denna version Debian
> GNU/kFreeBSD som en "teknikförhandsvisning".
>
> Debian 6.0 innehåller skrivbordsmiljö och applikationer från KDE
> Plasma, skrivbordsmiljöerna GNOME, Xfce, och LXDE såväl som alla
> sorters serverapplikationer.  Denna utgåva innehåller även
> kompatibilitet med FHS v2.3 och mjukvara utvecklad för version 3.2 av
> LSB.
>
> Debian kör datorer från så kallade palmtopar och handhållna datorer
> till superdator, och nästan allting däremellan.  Sammanlagt nio
> arkitekturer stöds av Debian GNU/Linux: 32-bitars PC / Intel IA-32
> (i386), 64-bitars PC / Intel EM64T / x86-64 (amd64), Motorola/IBM
> PowerPC (powerpc), Sun/Oracle SPARC (sparc), MIPS (mips (rak
> byteordning) och mipsel (omvänd byteordning)), Intel Itanium (ia64),
> IBM S/390 (s390) och ARM EABI (armel).
>
> Debian 6.0 "Squeeze" introducerar teknikförhandsvisningar av två nya
> porteringar till kärnan från FreeBSD-projektet med den välkända
> användarmiljön från Debian/GNU: Debian GNU/kFreeBSD för 32-bitars PC
> (kfreebsd-i386) och 64-bitars PC (kfreebsd-amd64). Dessa porteringar är
> de första någonsin i en Debianutgåva som inte är baserade på
> Linuxkärnan. Stödet för vanlig servermjukvara är starkt och kombinerar
> de existerande funktionerna i Linuxbaserade Debianversioner med de
> unika funktioner som är kända från BSD-världen. För denna utgåva är
> dock dessa nya porteringar begränsade; till exempel stöds ännu inte
> några av de avancerade skrivbordsfunktionerna.
>
> En annan helt ny företeelse är den rakt igenom fria Linuxkärnan, som
> inte längre innehåller problematiska inbäddade filer. Dessa har
> plockats ut och lagts i separata paket som flyttats ut ur Debians
> huvudarkiv och in i den icke-fria delen av vårt arkiv, vilken inte
> används som standard.  På detta sätt har Debiananvändare möjligheten
> att köra ett fullständigt fritt operativsystem, men kan ändå välja att
> använda icke-fria inbäddade filer om nödvändigt. Inbäddade filer som
> behövs under installationen kan laddas av installationssystemet ;
> särskilda cd-avbildningar och tarbollar för usb-baserade installationer
> finns även tillgängliga. Mer information om detta kan hittas på Debians
> wikisida om inbäddade filer.
>
>   1: http://wiki.debian.org/Firmware
>
> Dessutom introducerar Debian 6.0 ett beroendebaserat uppstartssystem,
> vilket gör systemuppstarter snabbare och mer robusta tack vare
> parallell körning av startskript och korrekt hantering av beroenden
> mellan dem.  Flera andra ändringar gör Debian mer lämpligt för enheter
> med mindre formfaktor, såsom att KDE Plasma Netbook introduceras.
>
> Denna utgåva innehåller ett antal uppdaterade mjukvarupaket, såsom:
>
>  * KDE Plasma Workspaces and KDE Applications 4.4.5
>  * en uppdaterad version av skrivbordsmiljön Gnome 2.30
>  * skrivbordsmiljön Xfce 4.6
>  * LXDE 0.5.0
>  * X.Org 7.5
>  * OpenOffice.org 3.2.1
>  * GIMP 2.6.11
>  * Iceweasel 3.5.16 (en version av Mozilla Firefox utan
> varumärkesanknytning)
>  * Icedove 3.0.11 (en version av Mozilla Thunderbird utan
> varumärkesanknytning)
>  * PostgreSQL 8.4.6
>  * MySQL 5.1.49
>  * GNU Compiler Collection 4.4.5
>  * Linux 2.6.32
>  * Apache 2.2.16
>  * Samba 3.5.6
>  * Python 2.6.6, 2.5.5 and 3.1.3
>  * Perl 5.10.1
>  * PHP 5.3.3
>  * Asterisk 1.6.2.9
>  * Nagios 3.2.3
>  * Xen Hypervisor 4.0.1 (stöd för dom0 och domU)
>  * OpenJDK 6b18
>  * Tomcat 6.0.18
>  * mer än 29000 andra mjukvarupaket klara för användning, byggda från
>    nära 15000 källkodspaket.
>
> Debian 6.0 innehåller fler än 10000 nya baket, såsom bläddraren
> Chromium, övervakningslösningen Icinga, pakethanteringsframändan
> Software Center, nätverkshanteraren wicd, verktyget lxc (Linux
> container tools) för lättviktig virtualisering och klusterramverket
> Corosync.
>
>
> Med detta breda urval paket uppfyller Debian ännu en gång sin
> målsättning att vara det universella operativsystemet. Det är lämpligt
> för flera olika användningsfall: från skrivbordssystem till handhållna
> datorer; från utvecklingsservrar till klustersystem; och för databas-,
> webb eller lagringsservrar. Samtidigt säkerställer ytterligare
> ansträngningar för kvalitetskontroll, såsom automatiska installations-
> och uppgraderingstester för alla paket i Debians arkiv, att Debian 6.0
> uppfyller de höga förväntningar som användare har på en stabil
> Debianutgåva.  Den är stabil som en klippa och utförligt testad.
>
>
> Med början i Debian 6.0 har "Custom Debian Distributions" bytt namn
> till "Debian Pure Blends" [2]. Deras bredd har utökats eftersom Debian
> 6.0 lägger Debian Accessibility [3], DebiChem [4], Debian EzGo [5],
> Debian GIS [6] och Debian Multimedia [7] till de redan existerande
> Debian Edu [8], Debian Med [9] och Debian Science [10] "pure blends".
> Möjlighet finns att bläddra i alla blandningars innehåll [11],
> inklusive presumptiva paket som användare gärna får nominera för nästa
> utgåva.
>
>   2: http://blends.alioth.debian.org/
>   3: http://www.debian.org/devel/debian-accessibility/
>   4: http://debichem.alioth.debian.org/
>   5: http://wiki.debian.org/DebianEzGo
>   6: http://wiki.debian.org/DebianGis
>   7: http://blends.alioth.debian.org/multimedia/tasks/index
>   8: http://wiki.debian.org/DebianEdu
>   9: http://www.debian.org/devel/debian-med/
>  10: http://wiki.debian.org/DebianScience
>  11: http://blends.alioth.debian.org/
>
>
> Debian kan installeras från olika installationsmedier såsom blu-ray-,
> dvd- och cd-skivor, usb-pinnar och disketter eller över nätverk.  Gnome
> är standardskrivbordsmiljö och finns på den första cd-skivan.  Andra
> skrivbordsmiljöer &ndash; KDE Plasma Desktop and Applications, Xfce och
> LXDE &ndash; kan installeras med hjälp av två alternativa
> cd-avbildningar.  Den önskade skrivbordsmiljön kan också väljas från
> startmenyn på cd- och dvd-skivorna.  Återigen tillgängligt med Debian
> 6.0 finns cd- och dvd-skivor för flera arkitekturer ("multi-arch")
> vilket möjliggör installation av flera arkitekturer från en enda skiva.
> Skapandet av körbar usb-media har också förenklats betydligt; se
> installationsguiden [12] för detaljer.
>
>  12: http://www.debian.org/releases/squeeze/installmanual
>
> Förutom med de vanliga installationsmedierna kan Debian GNU/Linux också
> användas direkt utan installation. Dessa speciella bilder, kända som
> live-avbildningar, finns tillgängliga för cd, usb-pinnar och
> netboot-konfigurationer som möjliggör uppstart via nätverket.  Till att
> börja med tillhandahålls dessa endast för amd64- och
> i386-arkitekturerna.  Det är också möjligt att använda dessa
> live-avbildningar för att installera Debian GNU/Linux.
>
> Installationsprocessen för Debian GNU/Linux 6.0 har förbättrats på
> många sätt, bland annat med enklare val av språk- och
> tangentbordsinställningar, partitionering av logiska volymer, RAID och
> krypterade system.  Stöd har också lagts till för filsystemen ext4 och
> Btrfs och &ndash; på kFreeBSD-arkitekturen &ndash; filsystemet
> Zettabyte (ZFS). Installationssystemet för Debian GNU/Linux finns nu
> tillgängligt på 70 språk.
>
> Avbildningar för Debianinstalleraren kan redan nu hämtas med hjälp av
> bittorrent [13] (det rekommenderade sättet), jigdo [14] eller HTTP
> [15]; se Debian på cd [16] för ytterligare information.  De kommer
> snart även finnas tillgängliga på fysiska dvd-, cd- och blu-ray-skivor
> från ett otal återförsäljare [17].
>
>  13: http://www.debian.org/CD/torrent-cd/
>  14: http://www.debian.org/CD/jigdo-cd/#which
>  15: http://www.debian.org/CD/http-ftp/
>  16: http://www.debian.org/CD/
>  17: http://www.debian.org/CD/vendors
>
>
> Uppgraderingar till Debian GNU/Linux 6.0 från den tidigare utgåvan,
> Debian GNU/Linux 5.0 (alias "Lenny"), hanteras automatiskt av
> pakethanteringsverktyget apt-get för de flesta konfigurationer och till
> viss del även av pakethanteringssystemet aptitude.  Som vanligt kan
> Debian GNU/Linux-system uppgraderas smärtfritt, på plats och utan någon
> nedtid, men läsning av kommentarer till utgåvan [20] såväl som
> installationsguiden [19] rekommenderas starkt för information om
> möjliga problem och för detaljerade instruktioner om installation och
> uppgradering. Kommentarerna kommer förbättras ytterligare och
> översättas till fler språk under veckorna närmast efter lanseringen.
>
>  18: http://www.debian.org/releases/squeeze/releasenotes
>  19: http://www.debian.org/releases/squeeze/installmanual
>
> Om Debian
> ---------
>
> Debian är ett fritt operativsystem som utvecklas av tusentals
> frivilliga från hela världen som samarbetar via internet.
> Debianprojektet huvudstyrkor är dess bas av frivilliga, dess
> hängivenhet till Debians sociala kontrakt och dess förpliktelse att
> tillhandahålla det bästa möjliga operativsystemet. Debian 6.0 är
> ytterligare ett viktigt steg i denna riktning.
>
>
> Kontaktinformation
> ------------------
>
> För ytterligare information, besök Debians webbsidor på
> http://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org>.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive:
> http://lists.debian.org/20110206012213.GU11890@melusine.alphascorpii.net
>
>


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/AANLkTis-Kj2td9XVHFOonJSto6ikwd07cx3om6xy_Pg@mail.gmail.com


Reply to: