[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jag önskar större toleransJag har bara aspberger och är bipolär men tycker det är riktigt coolt
att blinda klarar av att köra Linux :)

On 11/27/10, Anders Jackson <anders.jackson@gmail.com> wrote:
> Håller med Martin OCH Olof.
>
> Den 26 november 2010 16:49 skrev Olof Johansson <olof@ethup.se>:
>> On 2010-11-26 11:26 +0100, Martin Öjes wrote:
>>> Jag önskar att de som blir irriterade över lingvistiska brister kunde
>>> hålla
>>> detta för sig själva.
>
> Men om man har svårt att förstå frågan, får man inte fråga då?
> Skall man då hålla käften, även om man är villig att lägga ned lite
> tid på att hjälpa till, om man förstod frågan.
>
> Det med att visa hänsyn och förståelse är inte en enkelriktad gata.
>
>> Jag hoppas inte detta mail är riktat mot mig. Jag ställer inte
>> jättehöga krav på andra medlemmar, men att folk ska uttrycka sig på
>> ett sätt som gör att frågan går att förstå i en kontext är väl
>> inte en orimlig begäran oavsett. Jag menar, det är väl lika mycket
>> till hjälp för den som ställer frågan som den som vill svara på det.
>
> Håller med. Att framföra kritik och ta emot kritik är svårt.  Det gäller
> att bägge sidor är tolleranta och inte tar relevant kritik som personligt
> påhopp.
>
> Sedan kan man kanske fundera över hur man framför kritik, men det har
> jag inte någon åsikt om i just det här fallet.
>
> Helst såg jag att detta nu avslutas, alla(?) tänker till hur de skall kunna
> underlätta att ställa frågor och svara på frågor för att inte det skall bli
> så många missförstånd.
>
> Bruka utgå från, tills annat bevisats, att alla vill väl.  Men jag felar
> på den principen emellanåt själv. (De var de höga hästarna).
>
>> Men vad vet jag.
>
> En hel del, skulle jag tro.
>
> Men, nu skall jag försöka att inte skicka in några fler inlägg, så att den
> här tråden dör till förmån för relevanta frågor och svar i ämnet.
>
> /Jackson
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive:
> http://lists.debian.org/AANLkTi}0yknUj9z5y12RaiTJfR0C77dZzUqtnXef@mail.gmail.com
>
>


Reply to: