[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: evulution och mail blir udda i linux tror även i debian me iaf i ubuntuOt= oftopic

-----Original Message-----
From: Bardia Zakeri [mailto:bardiazakeri@gmail.com] 
Sent: Friday, March 04, 2011 11:21 PM
To: mattias; debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Re: evulution och mail blir udda i linux tror även i debian me iaf
i ubuntu 


vadär ot
----- Original Message ----- 
From: "mattias" <mj@mjw.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Friday, March 04, 2011 11:19 PM
Subject: RE: evulution och mail blir udda i linux tror även i debian me iaf 
i ubuntu


Upptagen.
Nog med OT!

-----Original Message-----
From: Bardia Zakeri [mailto:bardiazakeri@gmail.com]
Sent: Friday, March 04, 2011 11:18 PM
To: mattias; debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Re: evulution och mail blir udda i linux tror även i debian me iaf
i ubuntu


jag är ej i ubuntu nu och
så behöver hjälp från dig via tfn eller något för kan glömma om de skaer

man ska skriva och sånt
.. asså  samma gäller för dispatscher n
----- Original Message ----- 
From: "mattias" <mj@mjw.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Friday, March 04, 2011 11:16 PM
Subject: RE: evulution och mail blir udda i linux tror även i debian me iaf
i ubuntu


Bardia
Allt du pratar om går att ställa in
För att mailen ska visas korrekt
Välj meny visa sen markörläge
Sorteringen är något krongligare

-----Original Message-----
From: Bardia Zakeri [mailto:bardiazakeri@gmail.com]
Sent: Friday, March 04, 2011 11:12 PM
To: mattias; debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: evulution och mail blir udda i linux tror även i debian me iaf i
ubuntu


 mailen visas dåligt i evulution och man kan inte pila som jaws som man
kan i oe eller windowslivemail eller annat program för mail i windows hur
gör man ? detta geller även asså menar för att orca ska läsa det. sen att
mailen ska visas som i windows varför gör de inte så varför sen alla

mail kommer inte högst upp som datorn i windows


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive:
http://lists.debian.org/F0A8462CFE8F44F4BBD39C7D8B2A1446@68ai3c3le4njy2r-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/000601cbdab9$c552bd50$ce17e255@mj


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive:
http://lists.debian.org/DFED0B55B31346048EB6B20026255CBF@68ai3c3le4njy2r-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/000801cbdaba$49de78c0$ce17e255@mj


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive:
http://lists.debian.org/3FAA3481C25C488F85C3988E1EC3F7C1@68ai3c3le4njy2rReply to: