[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: evulution och mail blir udda i linux tror även i debian me iaf i ubuntuBardia
Allt du pratar om går att ställa in
För att mailen ska visas korrekt 
Välj meny visa sen markörläge
Sorteringen är något krongligare

-----Original Message-----
From: Bardia Zakeri [mailto:bardiazakeri@gmail.com] 
Sent: Friday, March 04, 2011 11:12 PM
To: mattias; debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: evulution och mail blir udda i linux tror även i debian me iaf i
ubuntu 


 mailen visas dåligt i evulution och man kan inte pila som jaws som man 
kan i oe eller windowslivemail eller annat program för mail i windows 
hur gör man ? detta geller även asså menar för att orca ska läsa det. sen 
att mailen ska visas som i windows varför gör de inte så varför sen alla

mail kommer inte högst upp som datorn i windows 


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive:
http://lists.debian.org/F0A8462CFE8F44F4BBD39C7D8B2A1446@68ai3c3le4njy2rReply to: