[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: evulution och mail blir udda i linux tror även i debian me iaf i ubuntuvia mobilen asså ring mig på mobiletelefonen för kommer ine ha skype igång när jag går fårn windows i ubuntu ----- Original Message ----- From: "mattias" <mj@mjw.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Friday, March 04, 2011 11:16 PM
Subject: RE: evulution och mail blir udda i linux tror även i debian me iaf i ubuntu


Bardia
Allt du pratar om går att ställa in
För att mailen ska visas korrekt
Välj meny visa sen markörläge
Sorteringen är något krongligare

-----Original Message-----
From: Bardia Zakeri [mailto:bardiazakeri@gmail.com]
Sent: Friday, March 04, 2011 11:12 PM
To: mattias; debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: evulution och mail blir udda i linux tror även i debian me iaf i
ubuntu


mailen visas dåligt i evulution och man kan inte pila som jaws som man
kan i oe eller windowslivemail eller annat program för mail i windows
hur gör man ? detta geller även asså menar för att orca ska läsa det. sen
att mailen ska visas som i windows varför gör de inte så varför sen alla

mail kommer inte högst upp som datorn i windows


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive:
http://lists.debian.org/F0A8462CFE8F44F4BBD39C7D8B2A1446@68ai3c3le4njy2r--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/000601cbdab9$c552bd50$ce17e255@mj


Reply to: