[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Gnome första dag i veckanEtt litet irritationsmoment med Gnome, och många andra program, är att
våra kusiners kusiner som aldrig har tagit det här med internationella
standarder på allvar har ett stort inflytande över utformningen.

En följd av det är att söndag är första dag i veckan. I vår del av
världen hyllar vi ISO 8601 och vill följdaktligen ha måndag som första
dag.

Vet någon om det går att ställa in i Gnome?

/Janne

PS
  Konstigt att våra kusiners kusiner som ju brukar vifta med Bibeln i
  alla möjliga sammanhang har vilodagen som första dag.
                             DS


Reply to: