[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

asteriskhur fungerar asterisk och vad är det för något har hört til tele server

Reply to: