[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: köpa dator med debian eller ubuntu?On Tue, 2010-11-30 at 19:10 +0100, bardiazakeri@gmail.com wrote:
> hejsan !
>  var kan man köpa en dator med linux debian eller ubuntu?
> vilket är bettre?
> att köpa me ubuntu eller debian?
> eller att instalera de på widnowsdatrorn windowsdatorn redan? 
> 

Hej,

Antar att det var listan du ville nå, och inte bara mig? :)

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: