[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mobilt bredbandOn Mon, 2010-11-29 at 23:26 +0100, mattias wrote:
> någon som fått sådant att funka i debian squezee?
> försökte nyss 
> den säger bara att anslutningen koplades från
> konfade via mobilt bredband i nätverksanslutningar
> lämnade username och pass tomma
> även pinkod då den är borta redan

Det borde fungera, jag har anslutit med både Telia och Tele2 via Huawei
E220 samt en HTC Desire.

Vad har du för hårdvara och abonnemang? Har du kontrollerat att rätt APN
är inställd?

Annars är det väl "bara" att läsa loggarna och försöka lista ut varför
anslutningen kopplades ifrån.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: