[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

wlan + evolutionsom topic
när wlanet tvärdör dvs kopplas från så slutar volution att funka
eller starta det går men inte att hämta nya mail
utan ett litel fulhack
som innebär 
ladda ur wlan modulen och stoppa network-manager
förutsätter att man har kabelanslutning


Reply to: