[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xenHur komemr det sig att xen är en trogen anhängare i debain men itne i
ubuntu?


Reply to: