[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: netinstOn Tue, 19 Oct 2010, mattias wrote:

Är det inte debian squeese som finns här
http://cdimage.debian.org/cdimage/weekly-builds/amd64/bt-cd/
Isf hittar ingen netinst

den distribueras nog helt enkelt inte via bit torrent.
Dessutom när jag tänker efter lite så finns det ingen större anledning att bygga veckobilder av netinst eftersom den ändå hämtar dagsfärska paket via Internet under och efter installationen.

Det här verkar bleeding edge, byggd den 19/10 2010[1].
http://cdimage.debian.org/cdimage/daily-builds/squeeze_d-i/arch-latest/amd64/iso-cd/debian-testing-amd64-netinst.iso

[1] Tue Oct 19 15:51:34 UTC 2010. typ sex timmar sedan mao.

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier doesn't even trust Trent. Trent has to trust Bruce Schneier.


Reply to: