[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: sataOn 2010-03-07 12:43, mattias wrote:
> Nja hdparm -I  gav bara hjälpen för kommandot

Hade du läst hjälpen hade du fått reda på att det ska vara 
hdparm -I <device>.

-- 
Olof Johansson
 jabber: olof@ethup.se
    irc: zibri on Freenode, OFTC
    uri: http://www.stdlib.se/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: