[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sataOn 2010-03-07 12:05, Martin Bagge / brother wrote:
> On Sun, 7 Mar 2010, mattias wrote:
>
>> Hur vet amn om man har sata-disk?
>> Dom heter ju hdb hda ändå?
>
> satadiskar sitter på sda sdb osv. som scsi.

Det gör ju åas ide också numera (sedan länge). hdparm -I bör ge
behjälpig information.

-- 
Olof Johansson
 jabber: olof@ethup.se
    irc: zibri on Freenode, OFTC
    uri: http://www.stdlib.se/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: