[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Behörighetsproblem med bind9On 2010-01-16 22:15, Fredrik Jonson wrote:
> On 2010-01-16 at 20:54, peter@softwolves.pp.se wrote:
> 
> > står det i loggarna på maskinen som kör bind9. Jag tror mig ha satt
> > upp den till att tillåta uppslagningar på mitt lokala nät (10.1.*
> > och 10.2.*):
> > 
> >   allow-query-cache { 10.1/8; 10.2/8; };
> 
> Lite osäker på syntaxen men om 10.1/8 ska föreställa CIDR tror jag
> att du egentligen vill använda 10.1/16 för att matcha även b-nätet.
> 

Tror allow-query-cache { 10.1.0.0/16; 10.2.0.0/16 }; skulle vara mer
rätt...

-- 
Olof Johansson
 zibri@ethup.se, zibri@cpan.org
 irc: zibri on Freenode, OFTC
 uri: http://www.stdlib.se

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: