[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: AR242x / Acer Asprice 5100 fungerar med lennyDen Thursday 12 November 2009 16:23:40 skrev Per Eric Rosén:
> Hej!
>
> Skulle bara säga (ifall någon till söker, jag hittade inte något direkt)
> att AR2425 / AR5007EG (lspci säger "AR242x") verkar fungera bra med mitt
> nyinstallerade debian lenny (amd64) på en Acer Aspire 5100. ath5k med
> defaultkärnan 2.6.26-2 fungerar inte (installerar, men hittar inga nät),
> men om man följer instruktionerna på
> http://wiki.debian.org/DebianAcerOne#madwifinon-freedriver och installerar
> madwifi via module-assistant, och sen kör "modprobe ath_pci" går det bra
> :-)
>
> Tack Debian-projektet för ett solitt operativsystem!
> Ska snart börja installera lenny på några servrar också ...
>
> English version: Just telling (in case someone searches for it, I found
> nothing directly) that the AR2425 / AR5007EG (lspci säger "AR242x") seems
> to work fine with my recently installed debian lenny (amd64) on a Acer
> Aspire 5100. ath5k with default kernel 2.6.26-2 does not work (installs
> OK, but detects no networks), but by installing madwifi following
> instructions on http://wiki.debian.org/DebianAcerOne#madwifinon-freedriver
> an then issues "modprobe ath_pci" it seems to work :-)
>
> /Per Eric
> --
> ^): Per Eric Rosén http://rosnix.net/~per/
> /  per@rosnix.net GPG 7A7A BD68 ADC0 01E1 F560 79FD 33D1 1EC3 1EBB 7311

Komplettering: Kör Ubuntu 9.04 "jaunty" based on Debian "5.0" och har likadan 
erfarenhet med ath5k. Använder madwifi (installationsprocedur som ovan, tack 
Debian!). Har en PC card-adapter på laptop, se här: 

[~]# lspci | grep AR
03:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. Atheros AR5001X+ 
Wireless Network Adapter (rev 01)
[~]# lsmod | grep ath
ath_rate_sample    21120 1
ath_pci        216888 0
wlan         239088 5 wlan_wep,wlan_scan_sta,ath_rate_sample,ath_pci
ath_hal        312160 3 ath_rate_sample,ath_pci

Fungerar OK. Har dock inte testat ath5k efter senaste kärnuppdateringen till 
GNU/Linux 2.6.28-16-generic, har någon?

Tore


Reply to: