[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Linux-vserverFörsök er inte på linux-vserver
Va ni gör
För exempel
Vserver veserver -m template -t centos.tar.bz2
Vserver -t okänd flagga
Står i mappen med filen


Reply to: