[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jag är ny här[ber om ursäkt, råkade svara off list]

On 2009-10-28 09:24, Karl-Erik Ström wrote:
> Vilka programmerings språk rekommenderar ni mig att använda.
 
http://www.gnu.org/prep/standards/html_node/Source-Language.html#Source-Language

C är vettigt... Fast som brother skriver; det är vettigare att välja
språk efter man har ett projekt. Olika språk lämpar sig till olika
saker. Men generellt är C bra. Och jag skulle lätt rekommendera det
som förstaspråk.

-- 
Olof Johansson
 zibri@ethup.se, zibri@cpan.org
 irc: zibri on Freenode, OFTC
 uri: http://www.stdlib.se

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: