[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian sidOn Thu, 22 Oct 2009, mattias wrote:

Sen när är debian sid ute?
La in den via xen
Den vägrade updateras

Sid är inte en version i samma skala som Lenny eller Squeeze. Sid är kodnamnet på Unstable (Sid är i Toy Story-termer den _instabila_ grannpojken som förstör leksakerna).

Generellt kan man säga att Sid/Unstable inte ska användas i vanliga system utan det är inriktat på utvecklare. Min erfarenhet är att Sid funkar mycket bra för hemanvändare som kan tänka sig att köra ny programvara tämligen omgående.

I utecklingstermer för Debian talar man om utgåvor när det kommer till Stable, senaste stabila huvudutgåvan är Lenny (kom i februari år). Under tiden som utvecklingen pågår kommer paketen i Debian att läggas till i Unstable/Sid, när de funkar bra nog flyttas de till Testing/Squeeze och när Stable är redo för ny utgåva så kommer allt som finns i Testing att flyttas till Stable och en ny runda börjar. Nytt namn på Testing och så vidare.

Ibland talar man om att man kör Unstable eller Testing men det handlar mest om att uppgifterna för huvudarkivet i /etc/apt/sources.list pekar på endera av dem. Versioner i Debian är långt ifrån samma sak som versioner av MacOS eller Windows.

Om du inte är redo för de eventuella besvär som Sid kan ställa till så tycker jag inte att du ska köra det. Ändra i din source.list så att du hämtar paket från testing. Inledningsvis kommer du då att ha ett system med blandade paket coh väldigt få uppdateringar men i sinom tid kommer du att vara överflyttad till att köra Testing, mer uppdaterat än Stable men inte alls lika kraschbenäget som Unstable.

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier can conduct secure multiparty computation... on his own


Reply to: