[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian sidOn Thu, 2009-10-22 at 14:28 +0200, mattias wrote:
> Sen när är debian sid ute?

"Sid" är Debians unstable-utgåva, dvs det är ett namn som aldrig ändras.

http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-ftparchives
Läs 6.2 och därefter 6.6 som explicit säger "but if it breaks: you get
to keep both parts".

> La in den via xen
> Den vägrade updateras

Uppdateras hur/vad/varför? Vad menar du?

	/Daniel
-- 
Ever noticed something?
Unix comes with compilers.
Windows comes with solitaire.


Reply to: