[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: InstallationsproblemTack för hjälpen.
lenny-custom-0627.iso fungerande inte, men däremot lenny-custom-0302.iso från samma sida fungerade utmärkt!
 /Karin

________________________________________
From: Daniel Swärd [excds@kth.se]
Sent: Monday, August 17, 2009 11:28 AM
To: debian-user-swedish
Subject: Re: Installationsproblem

On Mon, 2009-08-17 at 10:24 +0200, Karin Andgren wrote:
> Jag försökte installera debian Lenny (amd64-netinst) på min HP Compaq dc7900. Tyvärr upptäcktes inte nätverkskortet (Intel(R) 82567LM). Testade att googla lite och tydligen ska detta nätverkskort fungera med en kärna > 2.6.28 och jag antar att defaultkärnan i Lenny-installationen är 2.6.26?
>
> Då försökte jag med Squeeze istället, men installationen hängde sig direkt efter "installer boot menu", det verkar som installationen inte kan läsa från CDn längre. Jag valde expert install och fick följande meddelande:
>
> [6.432555] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
> [6.436477] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
> [6.436553] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
>
> sen hänger sig installationen helt enkelt. Väldigt irriterande när Lenny-installationen gick smärtfritt.
>
> Finns det någon med liknande problem? Finns det möjligtvis någon installationsCD med sid på? Eller någon annan installationsCD med en kärna > 2.6.28? Eller andra förslag till lösning?

Googlade runt lite och hittade följande custom-installer för amd64:
lenny-custom-0627.iso - kernel version 2.6.30 + linux-firmware + ext4
support

http://kmuto.jp/debian/d-i/

Borde kanske fungera.

        /Daniel
--
Ever noticed something?
Unix comes with compilers.
Windows comes with solitaire.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Reply to: