[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SCP med Net::SSH::PerkOn Tue, 4 Aug 2009, Jostein Martinsen-Jones wrote:

Kan du inte använda rsync, scp eller unison?

då introducerar ju andra depedencies vilket ju inte alls var avsikten.
utöver att flytta filer mm så ska de processas både remote och lokalt vilket görs i perl så det är naturligt att hålla sig till ett språk.

Jag löste det genom att helt sonika byta till Net::SSH som jag kunde distribuera tillsammans med övriga delar av projektet och därmed få allt flyttbart.

Vad är det du vill göra egentligen?

I princip bara precis det som jag angav i pseudokoden. Från ett perlskript logga in i en (eller flera) fjärrvärd. Ladda up ett perlskript, köra det, hämta filerna som skapas. När alla fjärrvärdarnas filer är hemma ska de processas och läsas in i en lokal databas av perlskript nummer tre.

Funkar finfint i både Debian Testing och CentOS 4.

--
/brother
http://martin.bagge.nu
When God needs a new secure certificate, he uses Bruce Schneier as the signing authority.


Reply to: