[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SCP med Net::SSH::PerkKan du inte använda rsync, scp eller unison?
Vad är det du vill göra egentligen?

Den 24 juli 2009 22.32 skrev Martin Bagge / brother<martin@bagge.nu>:
> Inte precis Debian men jag provar de fiskeplatser som finns.
>
> Jag har ett perlscript som flyttar filer mellan burkar och allt lirar fint,
> problemet är att det inte lirar när jag vill köra det på en annan burk.
> CPAN-modulen jag använder är inte så flyttbar som man kunde önska och allt
> pekar mot att Net::SSH::Perl är den modul man ska nyttja för att få till
> flyttbarheten. Så nu sitter jag med att jag troligen ska skriva om scp-delen
> eftersom allt annat lirar.
> SCP i Net::SSH::Perl är rätt klöddigt för att uttrycka sig milt. Man får
> läsa byte för byte "manuellt" osv. Risken att jag gör fel är rätt
> överhängande känns det som. Men jag kan väl inte vara den enda som gör
> detta? Att googla på det hela är minst sagt besvärligt eftersom CPAN speglas
> så friskt men jag vadar genom sökresultaten i min jakt på en klippt och
> skuren implementation.
>
> vill typ göra följande
> my $ssh = Net::SSH::Perl-new($host);
> $ssh->login($user, $password);
> $ssh->scp_put("fil.ext");
> sleep 10;
> $ssh->scp_get("fil2.ext");
>
> men man måste som sagt mecka på rätt bra för det där...
>
> --
> /brother
> http://frakalendern.se
> SSL is invulnerable to man-in-the-middle attacks. Unless that man is Bruce
> Schneier.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: