[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: meta!! (was: Re: Kommentar: fdisk)Herr bagge
Ok kanske ska förklara lite varför ja ibland gör som ja gör
Fast ja kämms för å säga det
Har någon hör talas om asperger syndrom???????????????
Om inte kolla här
http://sv.wikipedia.org/wiki/Asperger
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Bagge / brother [mailto:martin@bagge.nu] 
Skickat: den 22 juli 2009 22:56
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: meta!! (was: Re: Kommentar: fdisk)


On Wed, 22 Jul 2009, Tore Ericsson wrote:

> Jag tycker att Mattias (och övriga) bör totalt ignorera herr Segernäs 
> tills han lugnat ned sig och återfunnit DEL-knappen.

Du var ju med förra gånge vi hade den här metatråden. Då tyckte du att
det 
nog var ditt dittils längsta och kanske sista mail till listan
(bevisligen 
fel\o/). Kan vi inte bara konstatera att sege har poänger och att det
inte 
är första gången mattias producerat tusen mail till listan som kräver en

stor portion tålamod innan de besvaras?

Tidigare irritationstrådar finns på lists.debian.org.

-- 
brother
http://frakalendern.se
The only reason the Etruscan incriptions haven't been decyphered is
because Bruce Schneier hasn't been bored enough to take a look.


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: