[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: fdiskGlömde säga att ja har en disk på 200 gb
Det är den som ja ska partionera uppi 20 gb partioner
Är det samma med cylindranra?

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johan Aldor [mailto:johan.aldor@gmail.com] 
Skickat: den 22 juli 2009 12:07
Till: mattias
Kopia: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: fdisk


On Wed, Jul 22, 2009 at 11:38, mattias<mj@mjw.se> wrote:
> Hur skapa en 20 gb partion med fdisk?
> Ja en dum fråga vet
>

Finns inga dumma frågor. Däremot skadar det inte att googla först.

"Now we're ready to create our second Linux partition. For sake of
demonstration, we'll create it with a size of 10 megabytes.

Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 3
First cylinder (474-683): 474
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (474-683): +10M "

http://bid.ankara.edu.tr/yardim/linux.install.guide/node73.html

dvs, istället för +10M bör du kunna skriva +20G om du kör en senare
version av fdisk. Annars fungerar +20000M antagligen lika bra.

/Johan


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.orgReply to: