[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debiankompatibel smartphone / communicator sökesSjälv använder jag min iPhone. Men om det är en mobil device med  
debian du söker skulle titta närmare på Nokias Internet Tablet N810.  
Den innehåller en modifierad debian, qwerty tangenbord med åäö,  
wlan och gps. Måste kopplas  med en telefon för att den ska fungera  
med 3G.

/Jonas

Skickat från min iPhone

19 jun 2009 kl. 20.11 skrev "Martin Bagge / brother" <martin@bagge.nu>:

> On Fri, 19 Jun 2009, Per Eric Rosén wrote:
>
>> Finns det sådana här maskiner?
>
> Titta på androidbaserade enheter. HTC Magic släpptes i veckan i .se, 
>  jag
> har ingen aning om den lirar med Debian eller möter dina krav i
> standardläge men den ska väl kunna vara intressant.
>
> -- 
> /brother
> http://frakalendern.se
> Bruce Schneier mounts chosen-ciphertext attacks without choosing the  
> ciphertext
>
>
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
> ST)
> Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
>    b

Reply to: