[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: grubNu ska ja vara lite mer detaljerad
Om man kör
Apt-get remove grub
Tas inte /boot bort då
Och därmed alla kernels osv?

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Trobäck [mailto:debian@troback.com] 
Skickat: den 18 juni 2009 12:56
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: grub


Den Wed, 17 Jun 2009 20:39:38 +0200
skrev "mattias" <mj@mjw.se>:

> om man installerar grub på diskett
> kan man då boota debian från den och behöver inte ha grub på hddn?
> 

Kort svar; ja!

-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org


Reply to: