[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

grubTitle: Meddelande
om man installerar grub på diskett
kan man då boota debian från den och behöver inte ha grub på hddn?

Reply to: