[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hur avbryta pågående apt-get upgrade?tisdag 19 maj 2009 17.24.59 skrev Martin Leben:
> Hej!
>
> Jag har ett par maskiner som kör etch (oldstable) fortfarande. Deras
> /etc/apt/sources.list såg ut så här:
>
> # egrep -v "^(#|$)" /etc/apt/sources.list
> deb   http://ftp.se.debian.org/debian/   etch main contrib non-free
> deb-src http://ftp.se.debian.org/debian/   etch main contrib non-free
> deb   http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
> deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
>
> ... vilket förstås ställde till problem lenny blev stable... :-/ Jag körde
> # aptitude update; aptitude upgrade;
> ... och då började den installera en del säkerhetsfixade paket till
> lennys version. Insåg inte det förrär aptitude på ett av paketen
> stannade upp och bad mig fixa några konflikter i en konfigurationsfil.
>
> Frågan är hur jag kommer ur denna situation. Jag har förstås testat att
> helt enkelt avnryta med CTRL-C, men aptitude säger sedan:
>
> W: Could not lock the cache file. Opening in read-only mode; any
> changes you make to the states of packages will NOT be preserved!
> E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to
> correct the problem.
>
> ... och så är jag tillbaka på ruta ett.
>
> Tips, någon?
>
> Tack på förhand!
> /Martin

Jo det går att lösa - jag hamnade för länge sedan i samma knipa, men man kan 
begränsa ny-uppgraderingen på ngt sätt till 'prefer etch', typ, så att man 
kommer i ett stabilt läge inklusive 'det nya som hann slinka in'. Men att 
rent av 'backa' tror jag är svårare. Tyvärr har jag glömt detaljerna ...

Men det finns säkert någon som kan ge ordentligt besked / Tore


Reply to: