[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Utskriftsproblem i IceweaselOn Wed, 2009-05-13 at 19:29 +0200, Rolf Edlund wrote:
> Hej!
> 
> När jag är inne på internetbanken och försöker skriva ut en
> transaktion med Iceweasel 3.06, så klagar skrivaren att den vill ha
> Letter format. Men använder jag istället Epiphany så funkar det hur
> fint som hellst. Några tipps på att även få Iceweasel att skriva ut i
> A4 format på internetbanken ?
> 
> Skrivaren är en HP Laserjet 5M med postscript.
> 
> Gick in på about:config. Filtrerade på "paper". Fick då fram:
> 
>    print.postscript.paper_size       standard   sträng   letter
> 
> Provade att ändra letter till A4 men ingen skillnad.
> 
> Går jag i menyn till Skiv ut...> Sidinställning i menyn, så är
> Papperstyp och Utskrivsfack gråad i Iceweasel 3.0.6 ?
> 
> Någon som kan peka mig i rätt riktning för att lösa detta problemet ?

Nu vägrade visserligen Iceweasel att ge mig menyerna på svenska, så du
får översätta själv:

Du har en speciell inställning för pappersstorlek, File → Page Setup.
Kan du ändra det där?

Annars, testa att sätta inställningen till iso_a4 istället för bara a4.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: