[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Exim4, kan inte skicka mail via SSL/TLS efter uppgradering?Har nu kommit fram till att det enda som fungerar om jag vill få igenom
mail via port 465 så måste jag köra STARTTLS. SSL3 som jag körde
tidigare fungerar alltså inte längre. SSL 2.0 TLS 1.0 fungerar inte
heller. Enbart STARTTLS som fungerar alternativt okrypterat.

Någon som vet skillnaderna mellan STARTTLS och SSL3? Bör jag vara nöjd
med STARTTLS?

Sedan undrar jag om någon vet hur jag enbart tillåter krypterad mail via
STARTTLS?


Reply to: