[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gnomeKällkodspaketet verkar också heta gnome-orca

http://packages.debian.org/source/sid/gnome-orca

eller

http://packages.debian.org/source/lenny/gnome-orcator 2008-02-28 klockan 19:09 +0100 skrev mattias:
> Ni vet ju att ja är blind
> I vilken apt källa ingår gnome-orca?
> 
> 


Reply to: