[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gnomemattias skrev:
> Ni vet ju att ja är blind
> I vilken apt källa ingår gnome-orca?
> 

Det verkar inte finnas med i stable, men i testing och unstable finns
det i version 2.20.3-1 och i experimental i version 2.21.91-1

http://packages.debian.org/search?keywords=gnome-orca&searchon=names&suite=all&section=all

-- 
//Daniel Warhammar
       .~.  ¤-------------------------------------------¤
 Powered  / O \ | e-mail: daniel@warhammar.se       |
  By   (|  |) | web:   http://www.warhammar.se/     |
 Gnu/Linux '\  /` | gpg-key: http://www.warhammar.se/dwar.asc |
       ^`^  ¤-------------------------------------------¤
		


Reply to: