[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ta bort en katalog (ny fråga)Hej

Rekursiv betyder i alla fall i matematiken att en viss funktion är
definierad genom att anropa sig själv - och att värdet för ett visst
tal t ex n=1 är givet.
En rekursiv definition av talserien 1,2,3,4... är alltså
f(1)=1
f(n)=f(n-1)+1

Den bästa definition som jag sett är för övrigt: "Rekursion: se
Rekursion!" (Som i den rekursiva akronymen GNU, alltså)

I fallet med rm -r betyder det alltså att kommandot rm kan anses
anropa sig självt för varje ny undernivå det hittar.

/Fredrik
-- 
Carl-Fredrik Enell (SM2YHP / OH9GNX)

Kaanaanmaantie 6B
FIN-99600 Sodankylä
Finland
------------------------------------------------
URL:	  http://www.is.kiruna.se/~fredrik
Work URL: http://www.sgo.fi/~fredrik
------------------------------------------------
pub  1024D/E3930C6C 
Key fingerprint = 
6D46 6879 5826 0219 08FC 0F5E 97FD 06D6 E393 0C6C
=================================================

Reply to: