[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem att maila listan via Comhem?Hej

Är det fler än jag som har Comhem som ISP och haft problem att få fram mail 
till debian-user-swedish@lists.debian.org (senaste halvåret eller så)? 

Jag får det här meddelandet loggen (Exim):

2008-01-05 22:27:18 1JBGXr-0007B5-9V ** debian-user-swedish@lists.debian.org 
R=smarthost T=remote_smtp: SMTP error from remote mail server after RCPT 
TO:<debian-user-swedish@lists.debian.org>: host smtp.comhem.basefarm.net 
[80.76.149.166]: 550 unknown recipient

Jag tycker det ser ut att vara ett DNS problem hos deras SMTP-server. Kommer 
det här mailet fram så borde problemet vara löst nu, ursäkta för "bruset" i 
så fall :-)

// Anders
-- 
Linux: Because a PC is a terrible thing to waste.
(By komarimf@craft.camp.clarkson.edu, Mark Komarinski)


Reply to: