[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem att få rätt skärmläge i XOn Sat, 2008-01-05 at 19:41 +0100, Peter Karlsson wrote:
> Jag har lite problem med att få rätt skärmläge på en av mina maskiner. 
> Maskinen har en Dell E207WFP bredbilds-plattskärm, och den har en 
> innbyggd upplösning på 1680×1050. Problemet är att jag inte får X att visa 
> den upplösningen, oavsett hur jag försöker ställa in det. Jag använder 
> VGA-utgången via en skärmväxel.

Hej,

Om det inte löser sig for dig, var inte rädd för att fråga direkt på
xorg-mailinglistan (xorg@lists.freedesktop.org), de brukar vara duktiga
att svara på frågor och lösa problem.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: