[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dpkgmattias:

Får för mig att amn ska kunna avinstallera vissa paket i debian utan att
ta bort beroenden
Har läst det på nätet emn kan inte komma ihåg hur

"man dpkg" ger dig en manual för dpkg-kommandot. Om du letar efter "force" så hittar du flaggan --force-depends som du kan använda för det. Men se upp, det är inte allt som fungerar så bra om du tvingar in paket på det sättet.

Om du bara vill installera ett paket du hämtat och rätta till beroendena efteråt kan du göra

  dpkg --install paket.dpkg
  apt-get --fix-broken install

så installeras de paket som paket.dpkg beror av automatiskt.

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: