[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dpkgFår för mig att amn ska kunna avinstallera vissa paket i debian utan att
ta bort beroenden
Har läst det på nätet emn kan inte komma ihåg hur


Reply to: