[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: SV: SV: SV: debian installationsom ja sagt tidigare
ta bort alla jäkla listor om man nu bar får höra google google google...
google kan säkert hitta alla era svar
-----
mattias
mobil 0763396420 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kim Christensen [mailto:kchr-list-debian-user-swedish@rac.nu]
Skickat: den 20 december 2007 16:55
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: SV: SV: SV: debian installation


* mattias <mj@mattiasweb.net> [2007-12-20 15:16:33 +0100]:

> hur få bort den?

Genom valfritt partitioneringsprogram. 

GParted, partman, fdisk, cfdisk...

Du har aldrig funderat på att använda Google för att få svar på dina
frågor, som oftast är ganska specifika? :-)


Med vänlig hälsning
-- 
|_|O|_|
|_|_|O|  Kim Christensen
|O|O|O|  http://rac.nu/kchr.asc
----------------------------------------------------------
()  ascii ribbon campain - against html e-mail
/\  www.asciiribbon.org  - against proprietary attachments


Reply to: