[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: SV: SV: debian installation* mattias <mj@mattiasweb.net> [2007-12-20 15:16:33 +0100]:

> hur få bort den?

Genom valfritt partitioneringsprogram. 

GParted, partman, fdisk, cfdisk...

Du har aldrig funderat på att använda Google för att få svar på dina
frågor, som oftast är ganska specifika? :-)


Med vänlig hälsning
-- 
|_|O|_|
|_|_|O|  Kim Christensen
|O|O|O|  http://rac.nu/kchr.asc
----------------------------------------------------------
()  ascii ribbon campain - against html e-mail
/\  www.asciiribbon.org  - against proprietary attachments

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: