[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Behöver tips hur man får ner paket från unstable på bästa sätt.* Mikael Rudberg <mikael@iced.se> [2007-12-08 14:45:11 +0100]:

> Hej
> 
> Jag vill försöka installera ushare 1.1 på min debian4. Dock så behöver 
> den ett gäng med lib's som ligger i unstable
> ...
> Jag har alldrig använt mig av unstable förut så jag undrar hur jag går 
> tillväga på bästa sätt och. Går att enbart att plocka ner dessa grejer 
> eller måste man uppdatera hela sin debian installation så den får med 
> allt från unstable ?

L�gg till unstable som repository i din sources.list och k�r följande:

# apt-get -t unstable <paketnamn>

Jag har inte beh�vt g�ra detta sj�lv n�gon g�ng, dåjag k�rt unstable
sedan min f�rsta installation, sån�gon annan kanske kan fylla i hur
v�l det fungerar att blanda distributioner pådet h�r s�ttet?

-- 
|_|O|_|
|_|_|O|  Kim Christensen
|O|O|O|  http://rac.nu/kchr.asc
----------------------------------------------------------
()  ascii ribbon campain - against html e-mail
/\  www.asciiribbon.org  - against proprietary attachmentsReply to: