[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Behöver tips hur man får ner paket från unstable på bästa sätt.On Sat, Dec 08, 2007 at 03:30:14PM +0100, Kim Christensen wrote:
> * Mikael Rudberg <mikael@iced.se> [2007-12-08 14:45:11 +0100]:
> 
> > Hej
> > 
> > Jag vill försöka installera ushare 1.1 på min debian4. Dock så behöver 
> > den ett gäng med lib's som ligger i unstable
> > ...
> > Jag har alldrig använt mig av unstable förut så jag undrar hur jag går 
> > tillväga på bästa sätt och. Går att enbart att plocka ner dessa grejer 
> > eller måste man uppdatera hela sin debian installation så den får med 
> > allt från unstable ?
> 
> L???gg till unstable som repository i din sources.list och k???r följande:
> 
> # apt-get -t unstable <paketnamn>
> 
> Jag har inte beh???vt g???ra detta sj???lv n???gon g???ng, dåjag k???rt unstable
> sedan min f???rsta installation, sån???gon annan kanske kan fylla i hur
> v???l det fungerar att blanda distributioner pådet h???r s???ttet?

Det finns två alternativ, antingen gör man som Kim skriver ovan, låt
oss kalla det "blanda binärer" eller så kompilerar man ushare 1.1 för
stable (etch), låt oss kalla det "bakåtporta". För att bakåtporta krävs:

1. Lägg till en deb-src rad i /etc/apt/sources.list som refererar till unstable
2. # apt-get update
2. # apt-get build-dep ushare
3. # apt-get --build source ushare

Fördelar med "blanda binärer":

 - något enklare, kräver bara en ändring i /etc/apt/sources.list och
  att kör:
  # apt-get update; apt -t unstable install ushare
 - kräver mindre CPU-tid.

Fördelar med "bakåtporta":

 - Enbart det paket som bakåtportas påverkas, de övriga paketen är
  fortfarande samma väl beprövade kombination av program. (T.ex. så
  såg jag i listan över bibliotek som skulle uppdateras ingick libc,
  vilket ju nästan alla dina övriga program använder.)

Inget av alternativen är överlägset, vilket som är bäst beror på
situationen, t.ex. bakåtportar man inte gärna ett gigantisk program
som openoffice (riktigt stora brukar i och för sig finnas på nätet
bakåtportade av någon annan), eller om burken som ska köra programmet
är långsam, eller har mycket lite ledigt hårddiskuttrymme.

Som Kim skriver är den stora frågan hur bra en oprövad kombination av
binärer fungerar. Jag har såvitt jag minns aldrig stött på problem som
jag kunnat härleda till en sådan kombination, men om stabilitet är
viktigt för dig (eller viktigt för dig på en viss dator), så skulle
jag rekommendera "bakåtporta".

Om du kan anta att du i framtiden kommer att vilja ha fler nyare
versioner av program än de som finns i stable, blir det i längden lite
omständligt att bakåtporta. I sådana fall är smidigare att köra
"testing" än "stable".

Själv kör jag stable med bakåtportade versioner av några få för mig
viktiga program (ion3, xlockmore).

-- 
Hans Ekbrand

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: