[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: spam-filter till listanPer Tunedal skrev:
> Hej!
> Har listan inget spamfilter? Hur administreras listan?
> 
> Bakgrund: Det kom nyligen några SPAM adresserade till listan och när jag sökte i arkivet hittade jag mycket skräppost.
> 
> Vänligen
> Per Tunedal


Jag hämtar mina mail med fetchmail och använder maildrop som
sorterar upp dem i olika mappar beroende på innehåll. Till
de mailinglistor som är på svenska (som denna lista) har jag
i flera år använt detta filter (i filen .mailfilter) :

if (/^List-Id: <debian-user-swedish.lists.debian.org>/)
{
  #  Det skall bara vara svenska i den här listan, hittar
  #  vi inga vanliga
  #  svenska ord så är det tack och hej

  if (! /och | om | vad | har | jag | att | som |
    debian | sarge | etch | de[nt] | med | för
    | hur | inte[ ]/:b)
    to /dev/null
}

[Taskig radbrytning -- if-satsen på en rad!]

Det dumpar alltså alla meddelanden som inte innehåller något
av de vanligaste svenska orden, och några ord till. Det är
häpnadsväckande enkelt och lika effektivt. Det är ytterst
sällan jag ser några spam i svenska mailinglistor. Alla
meddelanden av värde innehåller faktiskt något av orden
ovanför! Spammen gör det aldrig.

Det finns ju förstås en liten, men dock risk
att filtret triggar även på en del legitima meddelanden, särskilt
korta "oneliners". Det spelar mindre roll för mig på mailing-
listor som ju ändå innehåller mycket brus. (På min ordinarie
mailbox filtrerar jag inte så här.)

Även om du inte kör egen mailserver kan du kanske ordna något
liknande filter i din mailklient.

-- 
RobertReply to: