[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

OT: spam-filter till listanHej!
Har listan inget spamfilter? Hur administreras listan?

Bakgrund: Det kom nyligen några SPAM adresserade till listan och när jag sökte i arkivet hittade jag mycket skräppost.

Vänligen
Per TunedalReply to: