[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Kontrollera CD-facket och hantera UDFHej!

Jag behöver hjälp med CD/DVD-läsaren/brännaren när jag vill låta ett script kontrollera och agera efter vad som råkar ligga däri!

Tidigare lät jag mitt perlscript köra "volname" och få som svar t ex "071013-4". Det betyder att jag vid skrivning av denna skiva skrev in detta namn på skivan med "growisofs -V '071013-4'..." (datum-löpnummer). En mindre komplikation var att detta "volume name" inte var bestående utan måste upprepas varje gång jag fyllde på skivan med fler backup-dumpar från dar. En fördel var att volname fungerade vare sig skivan var monterad eller inte.

Nu har det blivit svårare eftersom jag har börjat blanda in UDF-formatterade DVD-skivor!

UDF är väldigt trevligt -- jag kopierar och raderar filer på skivan som om den var en vanlig hårddisk! Men, hur ska mitt script veta vad det är som ligger i facket? Jag har hittills inte lyckats att skriva något slags "volume name" på UDF-skivan och läsa tillbaks det.

Visst, jag kan skriva in en textfil på skivan med namnet "id.txt" och innehållet t ex "071013-4". Ifall "volname" inte ger något vettigt svar måste jag chansa på att det är en UDF-skiva och försöka montera den som UDF innan jag kan läsa "id.txt". Jag gillar inte det där att låta scriptet försöka montera utan att veta vad som finns i facket!

En intressant ledtråd är att KDE lyckas med det jag inte lyckas med. Den där DVD-ikonen i panelen anger "LinuxUDF" när jag klickar på den. Det betyder att KDE lyckas klura ut att det är UDF utan att skivan är monterad! Hur går det till?

Om någon undrar hur jag skapar UDF-skivan så är det så här:
$ dvd+rw-format -force /dev/hdc
$ growisofs -Z /dev/hdc=/dev/zero
$ mkudffs --udfrev=0x0150 --spartable=2 --media-type=dvdrw /dev/pktcdvd/0
Det behövdes lite förberedelser också enligt
/usr/share/doc/udftools/README.Debian.gz

Tacksam för tips!
/LeifReply to: